Sabado, Agosto 4, 2012

Buod ng Luha ng buwaya

Ang luha ng buwaya ay tumatalakay sa mga mayayamang pamilya na inaapi ang mga mahihirap sa kanilang probinsya subalit nagkaisa ang mga tao sa probinsya at nilabanan nila ang mga mayayamang pamilaya at kalaunan nslsmsn ng mgs ito na ang lupang kinatitirikan pala ng kanilang bahay ay hindi pag-aari ng mga mayayamang pamilya.
Ang aking naging saloobin sa nobelang ito ay hindi dahil sa mayaman ka ay may karapatan ka nang mang-tapak ng mga tao na walang kaya sa buhay at dapat ang karapatan ng bawat isa ay pantay-pantay at hindi nakabase sa estado ng kanilang buhay

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento